Others

找到 8 結果

NAP聲學工程(遠東)有限公司

九龍青山道538號半島大廈13樓1302室

電話
 28662886
傳真
 28663777
電郵
 acoustics@napafe.com.hk
網址
 www.napacoustics.com.hk

優世紀工程﹙香港﹚有限公司

香港新界葵湧 和宜合道97號 百新大廈12樓08室

電話
 23171012
傳真
 23171010
電郵
 info@airgate.com
網址
 

恆迅工程有限公司

香港九龍觀塘偉業街170號豐業工業大廈1樓D室

電話
 27442111
傳真
 27962882
電郵
 info@avion.com.hk
網址
 www.avion.com.hk

松本國際(亞太)有限公司

大角咀 百新商業大廈4樓A室

電話
 37412683
傳真
 31732688
電郵
 info@hkseco.com|international@sobenboard.com
網址
 www.sobenboard.com

港九混凝土有限公司

香港干諾道西118號26樓

電話
 25909922
傳真
 25909055
電郵
 hkcc@hk-cc.com.hk
網址
 www.hk-cc.com.hk

港澳(亞洲)工程有限公司

九龍旺角 塘尾道193-195號 地下A舖

電話
 23900883
傳真
 23917052
電郵
 info@hkmasia.com
網址
 http://www.hkmasia.com/

美商吉時洋行有限公司

新界葵涌 貨櫃碼頭南路18號 和黃物流中心1007室

電話
 31262368
傳真
 24804691
電郵
 buildmat@getz.com.hk
網址
 www.getz.com.hk

美特耐(香港)有限公司

香港灣仔告士打道151號安盛中心8樓804-805室

電話
 28669199
傳真
 28650321
電郵
 info.hk@emixgroup.com
網址